1. mars 2017

Møtet

Det var ikkje sola bak deg
som blenda.